CalWorks

Tôi có được viện trợ thêm thời gian do đại dịch COVID-19 không?

Có, giới hạn 48 tháng cho những người nhận CalWORKs đã ngừng trong các tháng 2021, XNUMX, XNUMX và XNUMX. Những người có thời gian nhận viện trợ đã hết trong khoảng thời gian đó sẽ tiếp tục nhận trợ cấp đến tháng XNUMX năm XNUMX.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin hoặc cần trợ giúp về trường hợp của mình.

LIÊN HỆ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.