Chính sách Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết để cải thiện thông tin pháp lý trên trang web của chúng tôi.  

Chúng tôi thu thập thông tin gì về bạn?

Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba để thu thập một số thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng lsnc.net, chẳng hạn như địa chỉ IP và loại trình duyệt của bạn. Phiên của bạn và các trang bạn truy cập trên lsnc.net có thể được theo dõi, nhưng bạn sẽ ẩn danh. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP của bạn để xác định khu vực địa lý chung mà bạn đang truy cập lsnc.net. Chúng tôi kết nối dữ liệu từ các hệ thống khác nhau nhưng không liên kết địa chỉ IP với bất kỳ thông tin cá nhân nào. 

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được từ bạn để theo dõi xu hướng người dùng và cải thiện thông tin pháp lý mà chúng tôi đã cung cấp trên lsnc.net .. Nếu bạn gửi email cho chúng tôi, địa chỉ email bạn cung cấp có thể được sử dụng để gửi thông tin cho bạn, trả lời các câu hỏi, và / hoặc các yêu cầu hoặc câu hỏi khác. Chúng tôi sẽ không chia sẻ, bán, cho thuê, hoán đổi hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng địa chỉ email của bạn cho các mục đích thương mại mà không có sự cho phép của bạn.

Thông tin người dùng có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp bên thứ ba trong phạm vi cần thiết để cung cấp và cải thiện các dịch vụ web hoặc các thông tin liên lạc khác cho người dùng. Ví dụ: chúng tôi sử dụng các bên thứ ba như Google Analytics và Hot Jar để tạo báo cáo về việc sử dụng trang web, lưu lượng truy cập web, hành vi của người dùng và sở thích của người dùng nhằm tối ưu hóa trang web của chúng tôi cho khách truy cập. Chúng tôi nghiêm cấm bất kỳ bên thứ ba nào nhận được thông tin người dùng cho mục đích này sử dụng hoặc chia sẻ thông tin người dùng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ vì lợi ích của người dùng của chúng tôi.

Hotjar

Chúng tôi sử dụng Hotjar để hiểu rõ hơn nhu cầu của người dùng cũng như tối ưu hóa dịch vụ và trải nghiệm này. Hotjar là một dịch vụ công nghệ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về trải nghiệm của người dùng (ví dụ: họ dành bao nhiêu thời gian trên các trang nào, liên kết nào họ chọn để nhấp, những gì người dùng làm và không thích, v.v.) và điều này cho phép chúng tôi xây dựng và duy trì dịch vụ của chúng tôi với phản hồi của người dùng. Hotjar sử dụng cookie và các công nghệ khác để thu thập dữ liệu về hành vi của người dùng của chúng tôi và thiết bị của họ. Điều này bao gồm địa chỉ IP của thiết bị (được xử lý trong phiên của bạn và được lưu trữ ở dạng không nhận dạng), kích thước màn hình thiết bị, loại thiết bị (số nhận dạng thiết bị duy nhất), thông tin trình duyệt, vị trí địa lý (chỉ quốc gia) và ngôn ngữ ưa thích được sử dụng để hiển thị website của chúng tôi. Hotjar thay mặt chúng tôi lưu trữ thông tin này trong một hồ sơ người dùng ẩn danh. Theo hợp đồng, Hotjar bị cấm bán bất kỳ dữ liệu nào được thu thập thay mặt cho chúng tôi.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem phần 'về Hotjar' của Trang web hỗ trợ của Hotjar.

Thông tin này được thu thập như thế nào và bạn có thể chọn không tham gia như thế nào?

Google và các bên thứ ba khác có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ tương tự để thu thập hoặc nhận thông tin từ trang web này và các nơi khác trên internet và sử dụng thông tin đó để cung cấp dịch vụ đo lường và nhắm mục tiêu quảng cáo. Để biết thêm thông tin về Google Analytics, hãy tham khảo điều khoản sử dụng, thực hành quyền riêng tưcài đặt quảng cáo. Bạn có thể chọn không thu thập và sử dụng thông tin này thông qua các công cụ như Trang chọn không tham gia Sáng kiến ​​Quảng cáo Mạng.

Cookies

Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn (trừ khi bạn chặn chúng). Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu và lưu các tùy chọn của bạn cho các lần truy cập trong tương lai và tổng hợp dữ liệu tổng hợp về lưu lượng truy cập trang web và tương tác trang web để chúng tôi có thể cung cấp các công cụ và trải nghiệm trang web tốt hơn trong tương lai. Bạn có thể tắt cookie thông qua các tùy chọn trình duyệt cá nhân của mình hoặc bạn có thể chọn không tham gia thu thập và sử dụng thông tin này thông qua các công cụ như Trang chọn không tham gia Sáng kiến ​​Quảng cáo Mạng.

Các trang web khác

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các trang web đó.

Bảo vệ thông tin

Trang web này có các biện pháp bảo mật hợp lý để giúp bảo vệ khỏi việc mất mát, lạm dụng và thay đổi thông tin dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%.

Thay đổi chính sách này

Chính sách Bảo mật này có thể được sửa đổi theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ được đăng trên trang này.

Ngày có hiệu lực

Ngày chính sách này có hiệu lực là ngày 17/2021/XNUMX.