Cách quyên góp

Quyên góp ngay hôm nay! Chúng tôi cung cấp một số cách khác nhau để quyên góp. Chúng tôi chân thành đánh giá cao sự đóng góp của bạn trong việc hỗ trợ công việc của chúng tôi. Mọi đóng góp đều làm tăng thêm khả năng của Dịch vụ Pháp lý Bắc California trong việc phục vụ các gia đình và cá nhân nghèo có vấn đề pháp lý tốt hơn.