Cách quyên góp

Quyên góp ngay hôm nay! Chúng tôi cung cấp một số cách khác nhau để quyên góp. Chúng tôi chân thành đánh giá cao sự đóng góp của bạn trong việc hỗ trợ công việc của chúng tôi. Mọi đóng góp đều làm tăng thêm khả năng của Dịch vụ Pháp lý Bắc California trong việc phục vụ các gia đình và cá nhân nghèo có vấn đề pháp lý tốt hơn.

Nếu quyên góp trực tuyến, bạn có thể quyên góp qua Google Pay hoặc Apple Pay, tùy thuộc vào hệ thống bạn sử dụng hoặc nhấp vào “Hoặc chọn phương thức thanh toán khác” để quyên góp qua tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Bạn cũng có thể chọn Paypal để đóng góp một lần.

Bởi vì chúng tôi nhận được khoản trợ cấp từ Công ty Dịch vụ Pháp lý do liên bang tài trợ, chúng tôi phải thông báo cho bạn rằng tất cả các khoản tiền chúng tôi nhận được không được sử dụng theo bất kỳ cách nào không phù hợp với Đạo luật của Công ty Dịch vụ Pháp lý năm 1974, được sửa đổi vào năm 1977 (42 USC §§ 2996 và tiếp theo), Mục 509 (h), PL 104-134, 110 Stat. 1321 (1996), các quy định thực hiện (45 CFR § 1600 và tiếp theo), và các luật liên quan khác.