Có bất kỳ ngoại lệ nào đối với giới hạn thời gian của CalWORKs không?

Đúng. Người lớn có thể được gia hạn thời gian nhận viện trợ khi họ không thể tham gia với số giờ tối thiểu vì nhiều lý do bao gồm: 

  • tình trạng khuyết tật (miễn là không có tiền sử bị xử phạt vì vi phạm các quy tắc của CalWORKs), 
  • chăm sóc một thành viên gia đình bị bệnh, hoặc 
  • chăm sóc một đứa trẻ có nguy cơ bị phụ thuộc ở tuổi vị thành niên (được đưa ra ngoài gia đình).

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.