Người lớn có thể nhận được khoản thanh toán CalWORKs trong bao lâu?

Hầu hết người lớn có thể nhận được CalWORKs trong 48 tháng. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2022 năm 60, người lớn có thể ở trong khoản trợ cấp của CalWORKs trong XNUMX tháng. Ngay cả khi bạn đã "hết thời gian" khi trưởng thành, con bạn vẫn có thể nhận được các khoản thanh toán. 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.