Tôi có thể đăng ký Medi-Cal nếu tôi có Medicare không?

Đúng. Medi-Cal sẽ làm việc với bảo hiểm Medicare của bạn. Bạn có thể giảm phí bảo hiểm hàng tháng của Medicare xuống XNUMX và loại bỏ hầu hết các chi phí tự trả.  

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.