Ai đó có thể giúp tôi hiểu các quyền lợi Medicare của tôi không?

Đúng. Mỗi quận của California đều có Chương trình Tư vấn & Bênh vực Bảo hiểm Y tế (HICAP). HICAP cung cấp thông tin và tư vấn khách quan và miễn phí về việc ghi danh và các quyền lợi Medicare của bạn. Các cố vấn tình nguyện có thể giúp bạn hiểu các quyền và các lựa chọn chăm sóc sức khỏe của bạn. Bạn có thể tìm thấy HICAP gần nhất của mình trên trang web này

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.