Cuộc hẹn khám bệnh của tôi đã bị hủy vì COVID-19. Tôi có thể làm gì để nhận được sự chăm sóc mà tôi cần trong thời kỳ đại dịch này?

Nhiều thủ tục và cuộc hẹn không khẩn cấp, không cần thiết hoặc tự chọn đã bị hoãn lại hoặc chuyển sang chế độ chăm sóc sức khỏe từ xa theo hướng dẫn y tế công cộng để bảo tồn các nguồn lực chăm sóc sức khỏe quan trọng và hạn chế sự lây lan của coronavirus. Tuy nhiên, các cuộc hẹn khẩn cấp, chẳng hạn như điều trị ung thư, các thủ tục cấp cứu cấp tính và các dịch vụ liên quan đến thai kỳ, nên được tiến hành. Nếu bạn đã bị hủy hoặc hoãn cuộc hẹn và nhu cầu y tế của bạn là khẩn cấp, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ lấy lại lịch hẹn.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.