Tôi có đủ điều kiện nhận Medi-Cal không?

Medi-Cal là chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dành cho những người có thu nhập thấp sống ở California. Các tiểu bang khác gọi chương trình của họ là Medicaid. Bạn phải đủ điều kiện tài chính cho Medi-Cal. Hầu hết các cá nhân độc thân sẽ đủ điều kiện nhận Medi-Cal nếu có thu nhập dưới $ 1,676 mỗi tháng. Hầu hết các cặp vợ chồng sẽ đủ điều kiện nếu thu nhập của họ dưới $ 2,267 mỗi tháng. Nếu bạn khuyết tật, thu nhập của bạn có thể cao hơn một chút. 

 

Bạn có thể đủ điều kiện nhận Medi-Cal ngay cả khi bạn có tài sản. Tiểu bang đã chuyển giới hạn tài sản Medi-Cal từ 2,000 đô la lên 130,000 đô la cho một cá nhân và từ 3,000 đô la lên 195,000 đô la cho một cặp vợ chồng đối với hầu hết các chương trình Medi-Cal.

 

Nếu bạn cần bảo hiểm y tế, bạn nên đăng ký ngay lập tức. Họ sẽ sàng lọc bạn cho tất cả các chương trình Medi-Cal và đưa bạn vào chương trình tốt nhất cho gia đình bạn. Bạn có thể đăng ký Medi-Cal tại văn phòng phúc lợi quận or Trực tuyến.  

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.