Tôi vừa bị tống đạt giấy trục xuất của tòa án - tôi phải làm gì?

Nếu chủ nhà của bạn muốn trục xuất bạn, họ phải nộp một vụ kiện ra tòa chống lại bạn được gọi là “người giam giữ bất hợp pháp”. Chủ nhà phải có người phục vụ bạn (đưa cho bạn) các giấy tờ của tòa án được gọi là “Giấy triệu tập” và “Khiếu nại”.

 

Bạn, người thuê nhà, chỉ có 5 ngày tòa án sau ngày bạn nhận được giấy tờ của tòa án để trả lời tòa án. Để đếm 5 ngày hầu tòa, hãy bắt đầu đếm với ngày sau khi bạn nhận được giấy tờ. Không tính thứ bảy, chủ nhật, hoặc ngày lễ của tòa án. Nếu bạn muốn bảo vệ mình trong việc trục xuất, điều quan trọng là bạn phải gửi phản hồi (được gọi là “câu trả lời”) đúng thời hạn. Nếu hết 5 ngày mà bạn vẫn chưa nộp đơn phản hồi, chủ nhà có thể yêu cầu tòa án đưa ra “phán quyết mặc định”. Điều này có nghĩa là chủ nhà sẽ tự động thắng kiện và nhận lại nhà cho thuê từ bạn. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ không có cơ hội đến trước tòa và nói với tòa về câu chuyện của bạn.

 

Người thuê nhà thường có các biện pháp phòng thủ đối với các trường hợp bị trục xuất. Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về quy trình tòa án trục xuất và các biện pháp bảo vệ có thể có đối với việc trục xuất. 

 

Bạn cũng có thể nhấp vào đây để biết thông tin về làm thế nào để trả lời một trường hợp trục xuất or làm thế nào để đại diện cho mình tại tòa án.  

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.