Tôi vừa dọn ra khỏi căn nhà mà tôi thuê và chủ nhà giữ toàn bộ tiền đặt cọc của tôi.

Sau khi người thuê chuyển ra khỏi đơn vị cho thuê, chủ nhà chỉ có thể giữ tiền đặt cọc vì 4 lý do:

  1. Tiền thuê nhà chưa thanh toán;

  2. Sửa chữa những hư hỏng do người thuê gây ra khác với những hao mòn thông thường;

  3. Vệ sinh đơn vị cho thuê, nhưng chỉ để làm cho nó sạch sẽ như khi người thuê dọn đến; và

  4. Nếu hợp đồng cho thuê cho phép, chi phí thay thế, phục hồi hoặc trả lại các vật dụng, chẳng hạn như đồ đạc, do chủ nhà cung cấp.

Trong thời hạn 21 ngày sau khi người thuê nhà dọn đi, chủ nhà phải gửi qua bưu điện hoặc đưa cho người thuê một danh sách các khoản mà chủ nhà đã khấu trừ vào tiền đặt cọc và trả lại bất kỳ khoản tiền nào còn lại từ tiền đặt cọc. Nếu chủ nhà giữ một phần hoặc toàn bộ tiền đặt cọc vì bốn lý do được liệt kê ở trên, chủ nhà cũng nên gửi hóa đơn và hóa đơn cho người thuê nhà giải thích về các khoản phí này.

 

Nếu bạn cho rằng chủ nhà giữ một phần hoặc toàn bộ tiền đặt cọc của mình một cách không đúng cách, bạn nên gửi cho chủ nhà một bức thư bằng văn bản. Bức thư nên:

  1. Nêu rõ số tiền mà bạn nghĩ chủ nhà nên trả lại cho bạn;

  2. Giải thích lý do tại sao bạn nghĩ rằng chủ nhà nên trả lại tiền cho bạn;

  3. Yêu cầu chủ nhà trả lại tiền trước một ngày nhất định;

  4. Cung cấp địa chỉ gửi thư và số điện thoại hiện tại của bạn.

Bạn nên gửi thư bằng thư bảo đảm để có thể xác nhận rằng chủ nhà đã nhận được thư. Bạn cũng nên giữ một bản sao của bức thư. Bạn cũng có thể gọi cho chủ nhà để nói về tiền đặt cọc. Nếu bạn nói chuyện với chủ nhà của mình, bạn nên theo dõi một lá thư về những gì bạn đã nói và những gì bạn đồng ý.

 

Nếu bạn không thể đạt được thỏa thuận với chủ nhà, bạn có thể kiện chủ nhà ra tòa các yêu cầu nhỏ để đòi trả lại tiền đặt cọc. Tuy nhiên, chủ nhà của bạn có thể nộp đơn “phản tố” chống lại bạn. Trong yêu cầu phản tố, chủ nhà có thể kiện bạn vì tiền thuê nhà chưa thanh toán, gây thiệt hại cho đơn vị cho thuê hoặc chi phí dọn dẹp.

 

Tải về của chúng tôi Tiền gửi đảm bảo: Tờ thông tin chuyển ra

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.