Tôi có Phiếu Lựa chọn Nhà ở hoặc sống trong nhà ở được trợ cấp khác. Chủ nhà của tôi có thể tăng tiền thuê nhà không?

Có thể có những luật khác nhau áp dụng cho bạn và giới hạn số tiền mà chủ nhà có thể tăng tiền thuê nhà. Hãy liên hệ với văn phòng địa phương của bạn để được trợ giúp nếu bạn sống trong nhà được trợ cấp hoặc có phiếu lựa chọn nhà ở.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.