Đạo luật bảo vệ người thuê nhà có áp dụng cho tôi không?

Luật áp dụng đối với người thuê nhà sống tại:

  • Hầu hết các tòa nhà chung cư được xây dựng cách đây ít nhất 15 năm
  • Nhà song lập được xây cách đây ít nhất 15 năm nếu chủ sở hữu không sống ở phía bên kia
  • Những ngôi nhà dành cho một gia đình được xây dựng cách đây ít nhất 15 năm thuộc sở hữu của một tập đoàn

Luật không áp dụng cho một số người thuê nhà, bao gồm cả những người sống trong:

  • Nhà ở được xây dựng cách đây chưa đầy 15 năm;
  • Một số ngôi nhà gia đình đơn lẻ do cá nhân sở hữu; và
  • Một số loại Nhà ở Thu nhập Thấp, trong đó giá thuê được giữ ở mức thấp hơn theo chứng thư hoặc thỏa thuận quy định; (Lưu ý: điều này không bao gồm những người thuê nhà có phiếu Mục 8.)
  • Các thành phố hoặc quận nơi áp dụng sắc lệnh bảo vệ người thuê nhà tại địa phương.

Đây không phải là danh sách đầy đủ về những người mà luật pháp bảo vệ và những người mà luật này không áp dụng. Hãy liên hệ với văn phòng địa phương của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc luật này có áp dụng cho bạn hay không.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.