Tôi bị tàn tật và chủ nhà sẽ không cho tôi nuôi chó dịch vụ. Tôi có thể làm gì?

Đôi khi những người thuê nhà bị khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, khó tuân theo tất cả các quy định của chủ nhà vì khuyết tật. Ví dụ, một người thuê nhà có thể được bác sĩ kê đơn dịch vụ hoặc con chó đồng hành do khuyết tật nhưng sống trong một khu chung cư không cho phép nuôi chó. Nếu chủ nhà yêu cầu người thuê đuổi chó của họ đi, người thuê có quyền yêu cầu một chỗ ở hợp lý theo quy định của chủ nhà là không được phép mang động vật.

 

Một chỗ ở hợp lý là khi người thuê nhà khuyết tật yêu cầu chủ nhà thay đổi các quy định, chính sách hoặc thông lệ của chủ nhà để cho phép người thuê nhà khuyết tật có cơ hội bình đẳng sử dụng và tận hưởng căn hộ cho thuê. Cho phép người thuê nhà khuyết tật nuôi chó dịch vụ hoặc chó đồng hành chỉ là một ví dụ về chỗ ở hợp lý mà chủ nhà có thể được yêu cầu cung cấp cho người thuê theo luật tiểu bang và liên bang.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.