Có giới hạn nào khác về việc tăng tiền thuê nhà không?

Vâng, có thể có. Nếu tiểu bang hoặc chính quyền địa phương của bạn đã ban bố tình trạng khẩn cấp (ví dụ: sau một thảm họa tự nhiên như hỏa hoạn hoặc động đất), thì chủ nhà không thể tăng tiền thuê nhà quá 10% ở khu vực xảy ra thảm họa. Tùy thuộc vào nơi bạn sống, cũng có thể có những biện pháp bảo vệ người thuê nhà tại địa phương áp dụng cho bạn.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.