Tôi có phải làm gì để có được GA không?

Hầu hết các quận đều yêu cầu bạn phải tìm kiếm việc làm hoặc một chương trình làm việc. Bạn cũng phải báo cáo cho quận khi họ yêu cầu bạn. Một số quận yêu cầu báo cáo hàng tháng. Bạn nên kiểm tra với quận của mình khi nộp đơn. 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.