Tôi có phải làm gì để có được GA không?

Hầu hết các quận đều yêu cầu bạn thực hiện tìm kiếm việc làm hoặc một chương trình làm việc. Bạn nên kiểm tra với quận của bạn khi bạn nộp đơn. 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.