Tôi có thể nhận được GA trong bao lâu?

Hầu hết mọi người có thể nhận được thanh toán GA trong 3 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng. Những người không thể làm việc do khuyết tật ("thất nghiệp") có thể tiếp tục nhận trợ cấp GA lâu hơn 3 tháng.  

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.