Ai có thể nhận được GA?

Các quy tắc về tính đủ điều kiện do mỗi quận đặt ra. Tuy nhiên, hầu hết các quận đều yêu cầu bạn:

  • Là một cư dân của quận.
  • Phải từ 18 tuổi trở lên hoặc trẻ vị thành niên được tự do hoặc trẻ em dưới 18 tuổi không có phương tiện hỗ trợ. (Có những quy định đặc biệt dành cho trẻ em. Quận sẽ cần đảm bảo đứa trẻ được an toàn và có thể giới thiệu đứa trẻ đi đánh giá chăm sóc nuôi dưỡng.)
  • Là người có thu nhập thấp. “Thu nhập” và “nguồn lực” của bạn (như tài khoản ngân hàng) phải dưới giới hạn tài chính do quận của bạn đặt ra. Ngôi nhà bạn đang sống không được coi là tài nguyên.
  • Là một công dân hoặc có tình trạng nhập cư hợp pháp.
  • Tuân theo các quy tắc của quận. Quận có thể có các quy tắc khác mà bạn cần tuân theo để đủ điều kiện tham gia GA.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.