Nếu tôi dưới 18 tuổi thì sao?

Trẻ vị thành niên có thể nộp hồ sơ đánh dấu giới tính và giấy tờ thay đổi tên với sự tham gia của một hoặc nhiều cha mẹ. Quy trình dành cho trẻ vị thành niên phụ thuộc vào việc bạn có cha hoặc mẹ hỗ trợ hay không.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.