Quá trình thay đổi tên của tôi để phù hợp với nhận dạng giới tính của tôi là gì?

Để nộp thủ tục giấy tờ thay đổi tên và điểm đánh dấu giới tính của bạn cho phù hợp với nhận dạng giới tính của bạn, bạn sẽ cần điền vào một loạt tài liệu cho biết bạn muốn thay đổi tên và điểm đánh dấu giới tính của mình thành gì và nộp chúng cho tòa án. Bạn phải sử dụng tên hợp pháp / đã chết của mình khi điền vào các tài liệu này. Một số tòa án cho phép bạn nộp đơn trực tiếp, và một số tòa án sẽ yêu cầu bạn gửi qua đường bưu điện trong các biểu mẫu của mình hoặc đặt lịch hẹn. Gọi cho bộ phận dân sự tại tòa án địa phương của bạn để tìm hiểu.

 

Bạn có thể xem lại tòa án hướng dẫn tự lực or Liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.