Tôi có thể thay đổi điểm đánh dấu giới tính của mình thành không phải nhị phân không?

Có, bằng lái xe ở California của bạn có thể phản ánh điểm đánh dấu giới tính phi nhị phân. Hiện tại không có điểm đánh dấu giới tính không phải nhị phân của liên bang, nhưng có thể sớm có tùy chọn cho hộ chiếu Hoa Kỳ.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.