Tôi phải làm gì sau khi nhận được lệnh tòa?

Thẻ An sinh Xã hội: Bạn có thể mang lệnh tòa của mình đến Văn phòng An sinh Xã hội.  Bạn có thể tìm thêm thông tin về quy trình của Sở An sinh Xã hội trên trang mạng. Bắt đầu từ Mùa thu năm 2022, Cơ quan An sinh Xã hội có kế hoạch cho phép bạn thay đổi dấu hiệu giới tính của mình mà không cần cung cấp bằng chứng y tế hoặc pháp lý về sự thay đổi giới tính.  

 

Giấy phép Lái ​​xe: Bạn có thể đưa lệnh tòa đến DMV để thay đổi điểm đánh dấu giới tính trên giấy phép lái xe hoặc ID của mình.

 

Giấy khai sinh: Để sửa đổi giấy khai sinh của bạn nếu bạn sinh ra ở California, hãy truy cập www.cdph.ca.gov và đi tới Bản ghi sửa chữa và sửa đổi Vital. Nếu bạn sinh ra bên ngoài California, bạn có thể tra cứu quy trình sửa đổi giấy khai sinh của tiểu bang bạn tại đây: https://transgenderlawcenter.org/resources/id/state-by-state-overview-changing-gender-markers-on-birth-certificates

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.