Làm cách nào để lấy bản sao hồ sơ tội phạm của tôi?

Bạn có thể lấy chúng từ Bộ Tư pháp California (Chỉ trong hồ sơ của California), FBI, tòa án đã kết tội bạn hoặc cơ quan báo cáo người tiêu dùng.

 

  • DOJ: Bộ Tư pháp California lưu giữ tờ RAP (Hồ sơ về Bắt giữ hoặc Truy tố) của bạn, tờ này sẽ có tất cả các vụ bắt giữ và các phiên tòa hình sự ở California của bạn. Nhấp chuột Ở đây để biết thông tin về cách yêu cầu tờ RAP của bạn và yêu cầu miễn lệ phí.
    • LƯU Ý: Ngay cả khi phí Bộ Tư pháp được miễn, bạn vẫn có thể phải trả phí do nhà cung cấp Live Scan quét dấu vân tay của bạn cho Bộ Tư pháp. Nhấp chuột Ở đây để biết danh sách các nhà cung cấp Live Scan. 
  • FBI: Đây là thông tin về việc lấy bản sao hồ sơ tội phạm của bạn được FBI lưu giữ (không chỉ bản án ở California). 
  • Tòa án: Bạn cũng có thể nhận tài liệu vụ án từ tòa án nơi vụ án của bạn đã diễn ra. Bạn nên gọi cho tòa án để xác định xem bạn có thể yêu cầu tài liệu trực tuyến, qua đường bưu điện hay gặp trực tiếp. 
  • Cơ quan báo cáo người tiêu dùng: Bạn có quyền yêu cầu một bản sao của báo cáo do cơ quan báo cáo người tiêu dùng cung cấp để kiểm tra lý lịch. Ví dụ, nếu kiểm tra lý lịch được thực hiện khi bạn nộp đơn xin việc hoặc xin nhà ở, bạn có quyền yêu cầu một bản sao của báo cáo đó.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.