Tôi có thể bị xóa hồ sơ nếu tôi đi tù không?

Nó phụ thuộc. Nói chung, kết án dẫn đến kết án tù sẽ làm cho kết án đó không đủ điều kiện để xóa án tích. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Một số ngoại lệ bao gồm:

  • Những cá nhân đã tham gia Chương trình Trại Bảo tồn California (lửa) trong khi chấp hành hình phạt tù của họ có thể đủ điều kiện để xóa án tích liên quan đến bản án tù đó sau khi họ mãn hạn tù. 
  • Những án tích đủ điều kiện để được giảm nhẹ theo Dự luật 47 (từ trọng tội đến tội nhẹ đối với một số tội cần sa) có thể đủ điều kiện để được xóa tội một khi trọng tội trở thành tội nhẹ, ngay cả khi bản án tù đã được tống đạt cho tội danh đó. 

 

Một người có nhiều hơn một tiền án và không bị kết án tù cho tất cả các bản án, có thể được miễn án phạt tù.

 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.