Tôi có thể xóa hồ sơ nếu tôi vẫn đang trong thời gian thử việc không?

Nói chung, không. Tuy nhiên, bạn có thể nộp đơn (yêu cầu) lên tòa án để yêu cầu kết thúc sớm thời gian thử thách của bạn. Các thẩm phán thường không muốn kết thúc sớm thời gian thử thách trừ khi có lý do thực sự chính đáng, đặc biệt là khi đã hoàn thành chưa đầy một nửa bản án quản chế.

 

Tuy nhiên, một luật mới (AB 1950) đã rút ngắn một số điều khoản quản chế. Theo AB 1950, án treo chỉ nên kéo dài một năm đối với tội nhẹ và hai năm đối với tội trọng. Có những trường hợp ngoại lệ cho phép thời gian thử việc lâu hơn. Nếu bạn chấp hành bản án quản chế hiện tại nhiều hơn thời gian AB 1950 cho phép, luật có thể đã chấm dứt thời gian quản chế của bạn. Bạn có thể muốn kiểm tra với nhân viên quản chế hoặc luật sư của bạn (đặc biệt nếu nhân viên quản chế của bạn cho biết bạn vẫn đang trong thời gian thử việc).

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.