Chủ nhân của tôi có bắt buộc phải cho tôi nghỉ không?

Có khả năng. Nhân viên California là “nhân viên không được miễn thuế” phải được ăn và nghỉ ngơi.

 

Giờ nghỉ ăn

Nhân viên không được miễn trừ được nghỉ ăn ít nhất 30 phút không lương cho mỗi 5 giờ làm việc. Người lao động phải được nghỉ ăn trong vòng 5 giờ đầu tiên làm việc. Bạn có thể đồng ý không nghỉ ăn, nhưng chỉ khi thời gian làm việc từ 6 giờ trở xuống.

 

Người lao động được nghỉ 2 bữa trong 10 giờ làm việc và có quyền lựa chọn miễn nghỉ bữa thứ hai nếu thời gian làm việc từ 10 giờ trở xuống.

 

Nghỉ ngơi: Nói chung, một nhân viên không được miễn trừ phải được nghỉ 10 phút được trả lương cho mỗi 4 giờ làm việc.

 

Biện pháp khắc phục cho bữa ăn bị bỏ lỡ và thời gian nghỉ ngơi: Nếu chủ lao động của bạn không cho bạn nghỉ ăn, chủ lao động phải trả cho bạn 1 giờ lương theo mức bình thường của bạn cho mỗi ngày làm việc mà bạn bị từ chối nghỉ ăn. Điều này cũng đúng đối với thời gian nghỉ ngơi. 

 

 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.