Sacramento

Phục vụ khách hàng có thu nhập thấp ở Sacramento quận.

Dịch vụ pháp lý của Bắc California
515 - Đường 12
Sacramento, CA 95814
Hoa Kỳ

Số điện thoại
Tiếng nói:
Số fax:
Giờ điều hành

 

Giờ Làm Việc:  Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 12 giờ đêm, 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều 

Giờ nhập cảnh chung:  Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 12 giờ đêm, 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều hoặc cho đến khi đầy đủ.  

Giờ nhập học cho Người cao niên thông qua Đường dây nóng Pháp lý Cấp cao:  Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 12 giờ trưa, 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều

Sau giờ

Nếu bạn không thể thực hiện cuộc hẹn qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp trong ngày do công việc, trường học, khuyết tật hoặc một lý do tương tự khác, vui lòng gọi đường dây tiếp nhận buổi tối của LSNC bất kỳ lúc nào (866) 815-5990 để lại tin nhắn và ai đó sẽ trả lời cuộc gọi của bạn trong vòng một đến hai ngày làm việc. Yêu cầu trợ giúp đối với trường hợp còn mở phải thông qua văn phòng địa phương của bạn trong ngày. 

Các trường hợp chúng tôi xử lý

Nhà ở, phúc lợi công cộng, bao gồm CalWorks, CalFresh (phiếu thực phẩm), Medi-Cal, Hỗ trợ chung (GA), An sinh xã hội, SSI, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (UIB) và bảo hiểm tàn tật của tiểu bang (SDI).

Mang theo cai gi

Bất kỳ tài liệu nào liên quan đến vấn đề của bạn.

Khả Năng Tiếp Cận

Gọi cho văn phòng để biết chỗ ở hoặc hỗ trợ cụ thể. Nếu bạn bị điếc hoặc lãng tai hoặc có các tình trạng làm cho việc liên lạc qua điện thoại trở nên khó khăn và muốn liên hệ với văn phòng của chúng tôi qua email, hãy nhấp vào tại đây.

Bãi Đậu Xe

Có bãi đậu xe miễn phí và có đồng hồ tính tiền trên các Đường E, F và 12. Hãy chú ý đến các dấu hiệu. 

Khiếu nại

Biểu mẫu khiếu nại cho các trường hợp cao cấp

Các dịch vụ LSNC cho người lớn từ 60 tuổi trở lên được hỗ trợ bởi Cơ quan Khu vực 4 về Người cao tuổi