Chico

Phục vụ khách hàng có thu nhập thấp ở các quận sau: Mô đất, Colusa, GlennLông vũ.

Dịch vụ pháp lý của Bắc California
541 Đại lộ Bình thường
Chico, CA 95928
Hoa Kỳ

Số điện thoại
Tiếng nói:
Miễn phí:
Số fax:
Giờ điều hành

 

 

Giờ Làm Việc:  Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm từ 9 giờ sáng đến 00 giờ trưa, 12 giờ chiều đến 1 giờ chiều Đường dây điện thoại của chúng tôi mở cửa vào Thứ Sáu từ 5 giờ sáng đến trưa.  

 

Giờ đi bộ:  Thứ Hai đến Thứ Năm, từ 9 giờ sáng đến trưa và 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều. Chúng tôi ưu tiên các khoảng thời gian này cho những cá nhân không thể sử dụng điện thoại hoặc liên hệ với chúng tôi qua các kênh thông thường.  

Sau giờ

Nếu bạn không thể thực hiện cuộc hẹn qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp trong ngày do công việc, trường học, khuyết tật hoặc một lý do tương tự khác, vui lòng gọi đường dây tiếp nhận buổi tối của LSNC bất kỳ lúc nào (866) 815-5990 để lại tin nhắn và ai đó sẽ trả lời cuộc gọi của bạn trong vòng một đến hai ngày làm việc. Yêu cầu trợ giúp đối với trường hợp còn mở phải thông qua văn phòng địa phương của bạn trong ngày. 

Các trường hợp chúng tôi xử lý

Phục vụ những người có thu nhập thấp ở các Hạt Butte, Glenn và Plumas trong các lĩnh vực sau: nhà ở, phúc lợi công cộng (bao gồm CalWorks, CalFresh (phiếu thực phẩm), Medi-Cal, Hỗ trợ chung (GA), SSI, và trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp).

Phục vụ người cao tuổi ở Butte, Glenn, Plumas và Colusa County trong các lĩnh vực sau: các vấn đề về người tiêu dùng, lập kế hoạch di sản cơ bản, quyền của luật sư, các chỉ thị chăm sóc sức khỏe trước và các vấn đề ngược đãi người cao tuổi.

Mang theo cai gi

Bất kỳ tài liệu nào liên quan đến vấn đề của bạn.

Khả Năng Tiếp Cận

Gọi cho văn phòng để biết chỗ ở hoặc hỗ trợ cụ thể. Nếu bạn bị điếc hoặc lãng tai hoặc có các tình trạng làm cho việc liên lạc qua điện thoại trở nên khó khăn và muốn liên hệ với văn phòng của chúng tôi qua email, hãy nhấp vào tại đây

Bãi Đậu Xe

Chỉ có bãi đậu xe trên đường phố có giới hạn.