Eureka

Văn phòng Eureka phục vụ Từ miền bắc, HumboldtThiên Chúa Ba Ngôi các hạt.

Dịch vụ pháp lý của Bắc California

Dịch vụ pháp lý của Bắc California

Dịch vụ pháp lý của Bắc California
123 Third Street
Eureka, CA 95501
Mỹ

Số điện thoại
Tiếng nói:
Số fax:
Quận Del Norte miễn phí:
Giờ điều hành

Giờ làm việc chung:  Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm và 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều

Giờ nhập cảnh chung:  Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm, 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều hoặc cho đến khi đầy đủ. Kể từ ngày 20 tháng XNUMX, giờ làm việc trực tiếp sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Vui lòng gọi văn phòng để được hỗ trợ.

Sau giờ

Nếu bạn không thể thực hiện cuộc hẹn qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp trong ngày do công việc, trường học, khuyết tật hoặc một lý do tương tự khác, vui lòng gọi đường dây tiếp nhận buổi tối của LSNC bất kỳ lúc nào (866) 815-5990 để lại tin nhắn và ai đó sẽ trả lời cuộc gọi của bạn trong vòng một đến hai ngày làm việc. Yêu cầu trợ giúp đối với trường hợp còn mở phải thông qua văn phòng địa phương của bạn trong ngày. 

Các trường hợp chúng tôi xử lý

Nhà ở, phúc lợi công cộng (SSI, CalWORKs, CalFresh, IHSS, SSDI, UIB, SDI, phúc lợi dành cho Cựu chiến binh), quyền giáo dục (giáo dục đặc biệt và kỷ luật trường học), biện pháp xử lý hồ sơ tội phạm, sức khỏe (Medi-Cal, Medicare, Partnership, Covered California) , và biện pháp viện dẫn cho những người trải qua tình trạng vô gia cư. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ, thông qua các phòng khám và đối tác chuyên nghiệp của chúng tôi, với luật gia đình (ly hôn và quyền nuôi con, chỉ ở Hạt Humboldt), luật tiêu dùng (bảo vệ nợ và phá sản), nhập tịch và lập kế hoạch di sản hạn chế (di chúc theo luật định và chỉ thị chăm sóc sức khỏe nâng cao).

Mang theo cai gi

Bất kỳ tài liệu nào liên quan đến vấn đề của bạn.

Khả Năng Tiếp Cận

Gọi cho văn phòng để biết chỗ ở hoặc hỗ trợ cụ thể. Nếu bạn bị điếc hoặc lãng tai hoặc có các tình trạng làm cho việc liên lạc qua điện thoại trở nên khó khăn và muốn liên hệ với văn phòng của chúng tôi qua email, hãy nhấp vào nhấn vào đây.

Bãi Đậu Xe

Bãi đậu xe trên phố có giới hạn trên Đường số 3 giữa Đường B và C.