Vốn Pro Bono (CPB)

Capital Pro Bono (CPB) là một chương trình trợ giúp pháp lý “chuyên nghiệp” dựa trên tình nguyện viên cung cấp hỗ trợ miễn phí về các vấn đề pháp lý dân sự cho các khách hàng có thu nhập thấp sống ở vùng Sacramento. Capital Pro Bono từng được gọi là Chương trình Dịch vụ Pháp lý Tự nguyện (VLSP). 

Kể từ năm 1981, thông qua sự giúp đỡ hào phóng của hàng nghìn tình nguyện viên từ cộng đồng pháp lý khu vực Sacramento, CBP đã hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong các lĩnh vực phá sản, đòi nợ, giám hộ trẻ em, vấn đề việc làm, xóa án tích, và nhiều các vấn đề pháp lý dân sự khác.

Vốn Pro Bono (CPB)
1860 Đại lộ Howe, Sacramento
Sacramento, CA 95825
Hoa Kỳ

Số điện thoại
Tiếng nói:
Số fax:
Miễn phí:
Mang theo cai gi

Bất kỳ tài liệu nào liên quan đến vấn đề của bạn.

Khả Năng Tiếp Cận

Gọi cho văn phòng để biết chỗ ở hoặc hỗ trợ cụ thể.

Bãi Đậu Xe

Đỗ xe trên Đường “E” (giới hạn 2 giờ, không tính đồng hồ).