Nhiều cây cối

Phục vụ khách hàng có thu nhập thấp ở Yolo quận.

Dịch vụ pháp lý của Bắc California

Dịch vụ pháp lý của Bắc California

Dịch vụ pháp lý của Bắc California
619 North Street
Nhiều cây cối, CA 95695
Mỹ

Số điện thoại
Tiếng nói:
Tiếng nói:
Số fax:
Giờ điều hành

Giờ hành chính: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 12 giờ đêm và 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều

Giờ nhập cảnh chung (Điện thoại): Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm, 8:30 sáng đến 12 giờ đêm và 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều 

Giờ làm việc ngoài trời của cá nhân: Bắt đầu từ ngày 2 tháng 8, cho phép trực tiếp đi bộ vào các ngày Thứ Ba và Thứ Năm, từ 30:1 sáng đến trưa, và 3 giờ chiều đến XNUMX giờ chiều. Nếu bạn có thể gọi cho văn phòng của chúng tôi, vui lòng làm như vậy.  

Tham dự phòng khám ảo hàng tuần: Văn phòng của chúng tôi cung cấp các khoản nợ hàng tuần và các phòng khám "biết quyền của bạn". Hãy xem của chúng tôi tờ rơi để biết thêm thông tin chi tiết. 

Sau giờ

Nếu bạn không thể thực hiện cuộc hẹn qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp trong ngày do công việc, trường học, khuyết tật hoặc một lý do tương tự khác, vui lòng gọi đường dây tiếp nhận buổi tối của LSNC bất kỳ lúc nào (866) 815-5990 để lại tin nhắn và ai đó sẽ trả lời cuộc gọi của bạn trong vòng một đến hai ngày làm việc. Yêu cầu trợ giúp đối với trường hợp còn mở phải thông qua văn phòng địa phương của bạn trong ngày. 

Các trường hợp chúng tôi xử lý

Nhà ở, phúc lợi công cộng, y tế, giáo dục, người tiêu dùng, phòng khám giám hộ, yêu cầu bồi thường nhỏ, bất động sản nhỏ, lệnh cấm ngược đãi người cao tuổi, bảo hiểm thất nghiệp, An sinh xã hội, phúc lợi cho cựu chiến binh, giấy ủy quyền, chỉ thị chăm sóc sức khỏe trước và di chúc hợp pháp đơn giản.  

Mang theo cai gi

Bất kỳ tài liệu nào liên quan đến vấn đề của bạn.

Khả Năng Tiếp Cận

Gọi cho văn phòng để biết chỗ ở hoặc hỗ trợ cụ thể. Nếu bạn bị điếc hoặc lãng tai hoặc có các tình trạng làm cho việc liên lạc qua điện thoại trở nên khó khăn và muốn liên hệ với văn phòng của chúng tôi qua email, hãy nhấp vào nhấn vào đây.

Khiếu nại

Biểu mẫu khiếu nại cho các trường hợp cao cấp

Các dịch vụ LSNC dành cho người lớn từ 60 tuổi trở lên được hỗ trợ bởi Cơ quan Khu vực 4 về Người cao tuổi