COVID-19 có ảnh hưởng đến việc tôi có được nhận trợ cấp không?

Những người thường không đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp như các nhà thầu độc lập, những người tự kinh doanh và lao động hợp đồng không còn làm việc vì COVID-19 đủ điều kiện nhận trợ cấp cho đến tuần của ngày 4 tháng 2021 năm 4. Những người này không còn đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, trong những tuần trước ngày 2021 tháng XNUMX năm XNUMX mà bạn đủ điều kiện nhưng chưa được thanh toán vẫn có thể đủ điều kiện.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.