Tôi đã bị từ chối Bảo hiểm thất nghiệp.

Có một số lý do khiến bạn có thể bị từ chối bảo hiểm thất nghiệp. Bộ Phát triển Việc làm (EDD) có thể không phê duyệt yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của bạn nếu bạn không làm việc đủ lâu, nếu EDD nói rằng bạn không xác minh danh tính của mình, nếu bạn nghỉ việc và không có lý do chính đáng hoặc nếu chủ lao động của bạn nói rằng bạn nghỉ việc hoặc bị sa thải vì bạn đã làm điều mà EDD cho là “hành vi sai trái”.  

 

Theo các quy định về thất nghiệp, hành vi sai trái là điều không được phép và gây tổn hại cho người sử dụng lao động của bạn. Hầu hết những sai lầm không gây hại cho nhà tuyển dụng của bạn không phải là hành vi sai trái.

 

Nếu EDD từ chối yêu cầu thất nghiệp của bạn, EDD phải cung cấp cho bạn một thông báo bằng văn bản cho biết lý do tại sao yêu cầu của bạn bị từ chối. Bạn có quyền kháng cáo và có một phiên điều trần công bằng trước một viên chức điều trần độc lập. Bạn có 30 ngày để kháng cáo kể từ ngày có thông báo bằng văn bản. Bạn cần có lý do chính đáng để kháng cáo sau hơn 30 ngày kể từ ngày thông báo bằng văn bản.

 

Sau khi bạn kháng cáo, sẽ có một phiên điều trần được lên lịch để bạn có cơ hội giải thích lý do tại sao bạn cho rằng mình đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp và để thẩm phán của nhân viên điều trần quyết định xem EDD đúng hay sai. Bạn có thể nhận thông tin về kháng cáo của mình tại Khiếu nại của tôi. Nếu thẩm phán quyết định rằng bạn đúng, viên chức điều trần có thể yêu cầu EDD trả trợ cấp thất nghiệp cho bạn.

 

Thêm thông tin

A biểu mẫu bạn có thể sử dụng để khiếu nại có thể tải xuống từ Cục Phát triển Việc làm California (EDD). Để biết thông tin chung, EDD có trang giải thích cách nộp và quản lý yêu cầu của bạn để được trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.