COVID-19 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến số tiền tôi nhận được?

Mọi người đủ điều kiện nhận thêm các quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp nhờ COVID-19. Tuy nhiên, các phúc lợi bổ sung đã kết thúc vào tuần của ngày 4 tháng 2021 năm 4. Bạn có thể nhận các phúc lợi bổ sung cho các tuần trước ngày 2021 tháng XNUMX năm XNUMX mà bạn đủ điều kiện nhận nhưng chưa được thanh toán.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.