Tôi có thể nhận được nơi trú ẩn ngay lập tức sau một thảm họa thiên nhiên không?

Vui lòng liên hệ với địa phương của bạn Hội Chữ thập đỏ Mỹ cho một danh sách các địa điểm trú ẩn. Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ cũng có thể cung cấp các hỗ trợ thiên tai khẩn cấp khác. 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.