Nhưng nó không công bằng! Mẹo về Thanh toán Quá mức

Một khoản thanh toán quá mức? Nhưng đó là sai lầm của quận!

Nếu quý vị khó trả lại tiền, hãy yêu cầu một buổi điều trần công bằng của tiểu bang. Bạn có 90 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc trả quá CalWORKs của bạn (hoặc 180 ngày nếu bạn có lý do chính đáng cho việc đến muộn) để yêu cầu điều trần. Lập luận rằng bạn không cần phải trả lại khoản viện trợ tiền mặt vì đó không phải là lỗi của bạn. (Điều này không áp dụng cho các phúc lợi CalFresh (“phiếu thực phẩm”) trả quá, còn được gọi là “dư thừa”.) Bạn cũng có thể tranh luận rằng quận đã sai sự thật và không có việc trả quá.

Nhưng công nhân của tôi nói rằng đó là luật mà tôi phải trả ơn!

Người lao động không thể hủy bỏ khoản thanh toán thừa, nhưng Thẩm phán Luật Hành chính (ALJ) có thể. Đó là lý do tại sao bạn phải yêu cầu một buổi điều trần nếu bạn muốn phản đối việc thanh toán quá mức.

Tôi phải làm gì tại phiên điều trần?

Bạn cần đưa ra một lập luận "không công bằng". Theo thuật ngữ pháp lý, nó được gọi là "estoppel công bằng." Điều này có nghĩa là sự công bằng cơ bản sẽ ngăn quận yêu cầu bạn hoàn trả khoản thanh toán thừa. Để giành chiến thắng, bạn phải thể hiện tất cả năm điều sau:

  1. Quận có tất cả thông tin cần thiết để tính toán đúng các khoản trợ cấp hàng tháng của bạn.
  2. Quận đã mắc sai lầm.
  3. Bạn không biết về sai lầm của quận, và nghĩ rằng khoản viện trợ bạn nhận được là đúng số tiền.
  4. Bạn phụ thuộc vào quận để trả cho bạn số tiền trợ cấp phù hợp và bạn không thể trả lại số tiền đã trả quá.
  5. Khó khăn của bạn khi phải trả nợ còn lớn hơn sự quan tâm của quận trong việc lấy lại tiền. (Thẩm phán luật hành chính (ALJ) sẽ xem xét số tiền thanh toán quá mức và sai sót của quận kéo dài bao lâu.)

Ví dụ: Gina bắt đầu công việc và báo cáo thu nhập của mình, nhưng khoản viện trợ của cô ấy không thay đổi. Cô gọi cho nhân viên của mình, người này nói với cô rằng khoản tiền viện trợ là đúng vì những khoản khấu trừ thu nhập mà Gina nhận được. Gina đã dùng số tiền kiếm được để mua quần áo và đồ dùng học tập cho con mình. Bốn tháng sau, Gina nhận được thông báo về khoản thanh toán vượt mức 500 đô la. Gina lập luận rằng người lao động biết về thu nhập của cô ấy, không thay đổi quyền lợi của cô ấy và nói với Gina rằng quyền lợi cao hơn là đúng. Gina không có khả năng trả lại số tiền đã trả vì toàn bộ séc và thu nhập của cô được chuyển sang tiền thuê nhà, điện nước và thực phẩm. Cô ấy mang ngân sách chi phí hàng tháng của mình đến buổi điều trần.

Phiên bản PDF của tờ thông tin này - Nhưng nó không công bằng! Mẹo về Thanh toán Quá mức

Nếu bạn cần trợ giúp pháp lý, hãy liên hệ Dịch vụ pháp lý của Bắc California.