Nhân viên IHSS của tôi có thể đưa tôi đi tiêm vắc xin COVID không?

Đúng. Những người nhận IHSS có thời gian hỗ trợ y tế có thể sử dụng chúng để tiêm vắc xin COVID-19. Những người nhận IHSS không có giờ đồng hành y tế có thể được nhà cung cấp thanh toán một lần trong tối đa hai giờ cho việc đi kèm để nhận vắc xin COVID-19. Điều này có thể được áp dụng trở về trước đến ngày 1 tháng 2022 năm 30 và có sẵn cho đến ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX. 

 

Để nhận được khoản thanh toán này, các nhà cung cấp dịch vụ phải hoàn thành và gửi Mẫu Đơn Yêu cầu Đồng hành Y tế COVID-19 và yêu cầu bạn (người nhận) ký vào biểu mẫu. Thời gian đi kèm y tế này không thể tăng số giờ IHSS trên mức tối đa theo luật định.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.