Tôi có thể nhận IHSS không?

Những người khuyết tật và có thu nhập thấp hơn, những người cần được giúp đỡ để tiếp tục sống trong nhà của họ.  

Tiêu chí đủ điều kiện cho tất cả người nộp đơn và người nhận IHSS:

  • Thực tế bạn phải cư trú tại Hoa Kỳ. 
  • Bạn cũng phải là cư dân California.
  • Bạn phải có quyết định về tính đủ điều kiện tham gia Medi-Cal.
  • Bạn phải sống tại nhà hoặc nơi ở do bạn chọn (bệnh viện chăm sóc cấp tính, cơ sở chăm sóc dài hạn và cơ sở chăm sóc cộng đồng được cấp phép không được coi là "nhà riêng").
  • Bạn phải gửi một mẫu Giấy chứng nhận Chăm sóc Sức khỏe đã được điền đầy đủ thông tin.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.