Việc xét nghiệm hoặc điều trị COVID-19 có gây hại cho tình trạng nhập cư của tôi không?

Vào ngày 13 tháng 19, chính phủ liên bang xác nhận rằng quy tắc tính phí công cộng mới sẽ không xem xét việc điều trị và xét nghiệm COVID-XNUMX (ngay cả khi Medi-Cal thanh toán cho việc xét nghiệm và điều trị). 

 

“Quy tắc Phí công cộng không hạn chế quyền tiếp cận xét nghiệm, sàng lọc hoặc điều trị các bệnh truyền nhiễm, bao gồm COVID-19. Ngoài ra, quy tắc không hạn chế quyền tiếp cận với vắc xin cho trẻ em hoặc người lớn để ngăn ngừa các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin. "Để biết thêm thông tin về các chương trình xã hội dành cho người nhập cư, vui lòng truy cập Trang web của CRLAF.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.