Khi nào họ sẽ xử lý đơn xin hỗ trợ thuê COVID của tôi?

Không có mốc thời gian để xử lý các đơn xin hỗ trợ cho thuê COVID-19. Các cơ quan liên tục xử lý đơn và gửi quyết định.

 

Không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được tài trợ. Vui lòng phản hồi ngay nếu cơ quan liên hệ với bạn để biết thêm thông tin. Nếu bạn không trả lời, ứng dụng của bạn có thể được đặt ở trạng thái "không phản hồi" hoặc có thể bị từ chối. Bạn có thể mất quyền lợi. 

 

Có một quy trình kháng cáo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ. 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.