Quyền lợi của tôi có thay đổi vì COVID-19 không?

Đúng. Lợi ích của bạn sẽ tăng lên. Bạn sẽ nhận được một số tiền bổ sung vì COVID. Các phúc lợi bổ sung của bạn có thể xuất hiện trên thẻ EBT của bạn vào một thời điểm khác với các phúc lợi thông thường của bạn. Khoản phân bổ khẩn cấp COVID cuối cùng sẽ được ban hành vào ngày 26 tháng 2023 năm XNUMX. 

 

Sau tháng 2023 năm XNUMX, bạn sẽ chỉ nhận được khoản thanh toán CalFresh thông thường của mình. Bạn sẽ không nhận được bất kỳ khoản thanh toán thêm. Đảm bảo rằng quận của bạn có thu nhập và chi phí hiện tại của bạn để họ có thể cung cấp cho bạn số tiền trợ cấp chính xác.  

 

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.