Tôi có thể nhận được thức ăn gì với CalFresh?

Quý vị có thể mua thức ăn chưa chuẩn bị sẵn tại bất kỳ cửa hàng tạp hóa hoặc chợ nông sản nào có sử dụng CalFresh. Nếu bạn từ 60 tuổi trở lên, hoặc bị tàn tật, bạn có thể mua thức ăn chế biến sẵn từ các cửa hàng tạp hóa và nhà hàng có cung cấp CalFresh.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.