Tôi có thể nhận được bao nhiêu mỗi tháng?

Nó phụ thuộc vào quy mô hộ gia đình và thu nhập của bạn. Một người có thể nhận được nhiều nhất là $ 250 mỗi tháng. Mức tối đa mà một hộ gia đình hai người có thể nhận được là $ 459 mỗi tháng. Hầu hết một gia đình có thể tăng lên nếu có nhiều người hơn trong gia đình. Số tiền tối đa này có thể giảm nếu ai đó có tiền khác như công việc hoặc thu nhập khác.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.