Tôi có thể nhận được bao nhiêu mỗi tháng?

Nó phụ thuộc vào quy mô hộ gia đình và thu nhập của bạn. Số tiền nhiều nhất mà một người có thể nhận được là $291 mỗi tháng. Số tiền tối đa mà một hộ gia đình hai người có thể nhận được là $535 mỗi tháng. Số tiền trợ cấp sẽ tăng lên nếu bạn có nhiều người hơn trong gia đình. Số tiền tối đa này có thể giảm xuống nếu ai đó có khoản tiền khác như công việc hoặc thu nhập khác.

Nếu bạn muốn thông tin pháp lý hoặc tư vấn miễn phí,

Liên hệ với chúng tôi

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.