CalFresh

Tôi vẫn phải gửi báo cáo hoặc báo cáo những thay đổi trong đại dịch COVID-19?

Các văn phòng quận đang nới lỏng các yêu cầu báo cáo của bạn cho tháng Ba, tháng Tư và tháng Năm. Nếu bạn nhận được báo cáo nửa năm hoặc gia hạn hàng năm, bạn không bắt buộc phải trả lời. Tất nhiên, bạn có thể làm như vậy nếu bạn muốn, nhưng không có gì đảm bảo rằng quận sẽ xử lý những thay đổi mà bạn đã báo cáo. 

 

Nếu bạn có những thay đổi có thể làm tăng quyền lợi của bạn, chẳng hạn như thu nhập của bạn giảm hoặc thêm người khác vào hộ gia đình của bạn, những người không có thu nhập, bạn cần phải báo cáo những thay đổi đó riêng cho quận. 

 

Bạn vẫn cần phải báo cáo những thay đổi bắt buộc, bao gồm cả khi có sự gia tăng lớn về thu nhập đưa bạn vượt quá Ngưỡng Báo cáo Thu nhập (IRT). Xin lưu ý rằng chi phiếu / trợ cấp kích thích liên bang của bạn không được tính là thu nhập. 

 

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin hoặc cần trợ giúp về trường hợp của mình.

LIÊN HỆ

Disclaimer: Không có thông tin hoặc liên kết nào được cung cấp tại trang web này là tư vấn pháp lý.